Karstorps Hundtjänst & Hälsa, Norrköping

Kurser & Träningsräffar

Här på Karstorps Hundtjänst & Hälsa inriktas kurser & träffar på att få en väl fungerande vardag för hundar och ägare. 

Mitt mål är att öka förståelse och samspel mellan Dig och Din hund samt att inspirera Dig till ett aktivt och harmoniskt liv tillsammans med din hund. 

Jag använder mig av positiv belöningsträning = moderna metoder baserade på kunskap om och forskning kring hundens (och människans)beteende, inlärningspsykologi & kognition(kognition = samlingsnamn för olika tankeprossesser - uppmärksamhet, minne, inlärning, medvetande, språk, beslutsfattande och problemlösning).
 
All träning är ras-, individ- & relationsanpassad vilket innebär att all träning utgår från: vilken ras du har, du & din hund som individer & var Ni befinner Er i Er relation med varandra.
 
 
pagevt13
 
 

Kursutbud

* Träningsträffar för daglediga - Vi träffas, pratar & tränar det som var och en önskar.
Ex. koppelhantering, inkallning, lek med Din hund, passivitet m.m

* Bäst Var-Dag - En kurs för valpar, unghundar och vuxna hundar som ej gått kurs förut. 
Vi utgår från Maria Brandels & Siv Svendsens bok, Bäst Var-Dag. Med enkla, effektiva och roliga övningar får Du grundläggande förståelse för hur hundar tänker och lär.

* Personspår & Uppletande - Akivering för valpar, unghundar och vuxna hundar. 
Hunden lär sig spåra efter en familjemedlem och leta upp favoritleksaken. Perfekt aktivering för "knoppen & kroppen"

* Hundmöten - För hundar med hundmötesproblematik. 
Här fokuserar vi på att förändra hundens känslor inför mötande hundar.

* Boosta självförtroendet - Passar de flesta hundar.
Här bygger vi självförtroende och bättre grundtrygghet för hunden. På ett enkelt sätt, utan en massa extrautrustning ges kursdeltagaren enkla redskap att fortsätta arbetet hemma..

Info & Priser

Träning för daglediga - Vi träffas, pratar hund & tränar det som var och en önskar, ex. koppelhantering, inkallning, lek med Din hund, passivitet m.m
200:-/gång, á 1 tim. Minst 2max 6 ekipage.
Nya datum Våren 2020

Bäst Var-Dag - En kurs för valpar, unghundar & vuxna som behöver en grund att stå på.  
4 ggr á 90 min. 350:-/gång. Minst 2 max 6 ekipage.
Nya datum: Våren 2020

Personspår & Uppletande - Akiveringsdagar för valpar, unghundar och vuxna hundar. 
350:-/gång, á ca 2 tim.  Minst 2 max 4 ekipage.
Nya datum: Våren 2020

Hundmöten - För hundar med hundmötesproblematik. 
350:-/gång, á 90 min. Minst 2 max 4 deltagare
Nya datum: Våren 2020

Boosta självförtroendet - Passar de flesta hundar.
350:-/gång á 90 min Minst 2 max 6 deltagare.
Nya datum: Våren 2020