Karstorps Hundtjänst & Hälsa, Norrköping

Team Detection Dog Östergötland - För en miljö fri från narkotika

Eros är utbildad specialsökhund med inriktning narkotikasök.
Tillsammans med Susanne tränas & 
arbetar Eros i företaget med operativa sök i förebyggande syfte under namnet
Team Detection Dog Östergötland.
(Vi arbetar under total sekretess och allt arbete dokumenteras)

eros2620190215_071235 eros4720190521_153911 eros5120190605_205217 81910102_3336933889655020_700844877801324544_n   

122594578_4137198002961934_6276488157527558922_n  123119515_4141811535833914_3029166696429645704_o  124283803_4180431085305292_8605419591441490940_n

124877548_4189288611086206_3438857937751430212_o

Våra tjänster

Vårt mål är en miljö fri från narkotika!
 
Vi erbjuder förebyggande narkotikasök med hund och riktar oss till skolor, arbetsplatser, behandlingshem, bostadsområden & ungdomsmiljöer.

Vår arbetspolicy

Vi arbetar enbart i förebyggande syfte.

Ni som uppdragsgivare ska ha en policy att sök efter narkotika med hund förekommer.
V
i har ingen befogenhet att visitera person eller gå in i privata utrymmen eller öppna väskor etc, det kan ni ha, beroende på situation och lagrum (LRV, LPT, LVM, LVU etc), i övrigt är det en uppgift för myndigheterna.

Vi skriver under uppdragsavtal och sekretesshandlingar hos varje uppdragsgivare samt lämnar utdrag från belastningsregistret .

Hunden ses som ett verktyg och om hunden gör en markering vid ett sök, rekommenderar vi att uppdragsgivaren kontaktar Polisen.  Vi har alltså ingen rapporteringsskyldighet till Polisen utan lämnar det till uppdragsgivaren. Vi rekommenderar dock att alla spår av narkotika omedelbart rapporteras till Polisen. 

Vi gör inga sök riktade på person. Däremot kan vi som privat aktör filtrera personer vilket betyder att man kan stå med en hund vid en folkmassa eller låter människor passera in/utgång där man står.

Vi hanterar inte hittade gömmor, det är Polisens uppgift.
(Vid brottsmisstanke hänvisar vi till Polisen)

Om ni har frågor, är intresse av samarbete - enstaka söktillfällen eller för regelbundet återkommande söktillfällen - kontakta oss för mer info samt offert via mejl: info.narkotikasok@gmail.com

Vi innehar F-skatt samt ansvarsförsäkring, arbetar under total sekretess och allt arbete dokumenteras.

Välkomna!