Karstorps Hundtjänst & Hälsa, Norrköping

Friskvård

Friskvård

Allt som hjälper din hund att hålla sig frisk räknas som friskvård.
Jag har kunskap om och kan hjälpa dig med skadeförebyggande träning och åtgärder som
t.ex. massage och stretching, rörelseanalyser, träningsupplägg m.m för att din hund ska kunna prestera optimalt och/eller leva ett friskt och rörligt hundliv.
Om du regelbundet låter en massör tex, gå igenom din hund kan muskelproblem som bristningar och knutor upptäckas i tid och behandling kan ges så att uppkomsten av framtida besvär och skador förebyggs.
Just massage ar bra för alla hundar och ger smärtlindring och ett ökat välbefinnande. 
Tänk på att plötsliga beteendeförändringar ofta kan beror på någon form av smärta hos hunden!

dog-massage-1                  DogBlueBall                  novafon     

Rehabilitering

Rehabilitering
Efter operationer i rörelseapparaten används fysioterapeutisk rehabiliteringen för att lindra smärta och för att hunden ska återfå bästa möjliga funktion, rörelsemönster och styrka.

Behov av rehabilitering finns också vid problem och skador i hundens muskler, senor, leder, skelett och nervsystem. 
Vid neurologiska skador är rehabiliteringens funktion att hjälpa kroppen återfå kontroll över de signaler och funktioner som blivit påverkade. Förutom att träna styrka och rörlighet behöver alltså också nervsystemets funktion tränas. Detta sker ofta genom balans och koordinationsträning.
Även kroniska sjukdomar som artros, spondylos och L7-S1 kan behandlas.
En kronisk sjukdom går inte att bota men vi kan bromsa utvecklingen av sjukdomen och hjälpa hunden med smärtlindring och rörelseträning.
Det finns flera olika behandlingsmetoder som kan användas vid rehabilitering av hund. Valet av behandlingsmetod beror på hundens skada/problem och hur den är som individ. 
En sammantagen bedömning bestämmer hur den individuella planen för rehabiliteringen läggs upp.

Kom ihåg att hundfysioterapi är ett komplement och aldrig ersätter veterinärbehandling!