Karstorps Hundtjänst & Hälsa, Norrköping

Hundfysioterapi - Friskvård

Hundfysioterapi innefattar många olika behandlingar och focus ligger på hundens muskler, leder, skelett och att bevarar och förbättrar hundens rörelseförmåga och hälsa genom fysisk aktivitet och vid behov kompletterande behandling för att bota, förebygga eller lindra sjukdom eller skada.
Hundfysioterapeutisk behandling är ett komplement till veterinärbehandling och däför sker ofta ett nära samarbete mellan fysioterapeut och veterinär för optimal behandling.

Kom ihåg att hundfysioterapi är ett komplement och aldrig ersätter veterinärbehandling! 

Har du en försäkring för din hund så kan du ev. få ersättning från den efter skada/sjukdom! Kolla med Ditt försäkringsbolag!

Friskvård
Allt som hjälper din hund att hålla sig frisk räknas som friskvård.
En hundfysioterapeuten har kunskap om och kan hjälpa dig med skadeförebyggande träning och åtgärder som
t.ex. massage och stretching för att din hund ska kunna prestera optimalt och/eller leva ett friskt och rörligt hundliv.
Tänk på att plötsliga beteendeförändringar ofta beror på någon form av smärta hos hunden!
Om du regelbundet låter en hundfysioterapeut gå igenom din hund kan muskelproblem som bristningar och knutor upptäckas i tid och behandling kan ges så att uppkomsten av framtida besvär och skador förebyggs.
Alla hundar mår också bra av massage som ger smärtlindring och ett ökat välbefinnande. 
Hundfysioterapi kan också hjälpa den äldre hunden till ett smärtfritt och rörligt liv

Rehabilitering

Rehabilitering
Efter operationer i rörelseapparaten används fysioterapeutisk rehabiliteringen för att lindra smärta och för att hunden ska återfå bästa möjliga funktion, rörelsemönster och styrka.
Behov av rehabilitering finns också vid problem och skador i hundens muskler, senor, leder, skelett och nervsystem. 
Vid neurologiska skador är rehabiliteringens funktion att hjälpa kroppen återfå kontroll över de signaler och funktioner som blivit påverkade. Förutom att träna styrka och rörlighet behöver alltså också nervsystemets funktion tränas. Detta sker ofta genom balans och koordinationsträning.
Även kroniska sjukdomar som artros, spondylos och L7-S1 kan behandlas.
En kronisk sjukdom går inte att bota men vi kan bromsa utvecklingen av sjukdomen och hjälpa hunden med smärtlindring och rörelseträning.
Det finns flera olika behandlingsmetoder som kan användas vid rehabilitering av hund. Valet av behandlingsmetod beror på hundens skada/problem och hur den är som individ. 
En sammantagen bedömning bestämmer hur den individuella planen för rehabiliteringen läggs upp.

Kom ihåg att hundfysioterapi är ett komplement och aldrig ersätter veterinärbehandling!

Tjänster

 * Massagebehandling 

400:-

* Fysioterapeutisk genomgång 
inkl. behandlingsplan/träningsplan
1.300:-
Uppföljning
inlk. justering/träning
500:-

* Novafonbehandling 20 min
100:-

 * Vibbrationsplatta 15 min 

160:-

torroxsim     dog-massage-1       DogBlueBall       novafon