Beteendeutredning

Har din hund, av någon anledning, utvecklat oönskade beteenden?

Rädsla, Aggression, Tvångshandlingar, Ensamhetsproblematik/Separationsångest, 
Oönskad jakt, PTSD (Post Traumatisk stress) osv
Oavsett vilken form av problematik Du upplever hos Din hund, så är det här jag, som Hundpsykolog & BeteendeCoach, kommer in. 
Med beteendeterapi hjälper jag dig att hitta de bakomliggande orsakerna till problematiken.
Därefter jobbar vi tillsammans för att hjälpa hunden på bästa sätt.  

Att förändra ett beteende handlar inte om snabba och kortsiktiga lösningar utan här handlar det om att gå på djupet för att lösa problemen på ett etiskt och moraliskt bra sätt. 
Vi vill även få till stånd en känslomässig förändring hos hunden och det tar tid och kräver handledning steg för steg. 
En psykologisk rehabilitering är en process där Du lära dig hur du bör agera och vad du behöver göra för att hjälpa din hund.

Framgångarna i träningen är också beroende av Er tid, Era förutsättningar och Ert engagemang för träningen. 


BeteendeUtredning i två delar

Första träffen 1,5 timma
Innefattar kartläggning, beteendeanalys & handledd coachning.
Du antecknar själv ner dina åtgärdsrekommendationer under mötets gång.
1 månads e-post support efter vårt möte.

Andra träffen, 4 veckor efter första träffen 60 min
Innefattar praktisk träning och uppföljning av utredningen.
Träningsrekommendationerna antecknar du själv under mötets gång. 

Pris: 
vardagar 3.000:-
lör eller sön 3.800:-


Tillägg - Praktisk träning/coachning (om du vill ha praktisk coachning mellan första besöket och uppföljningen och/eller som komplement under & efter utredningen)

Läs mer här »» Enskild Träning

 

All  hundträning sker här på Karstorps Hundtjänst & Hälsa om inte annat är överenskommet.

(Vid träning på annan plats tillkommer reseersättning)


Boka tid via
khundtj@gmail.com eller 0703-728174

OBS!
Avbokning ska ske senast 24 tim före den första bokade tiden. Vid senare avbokning debiteras halva avgiften.
Ombokning av uppföljningsträff ska göras senast 24 tim innan den bokade träffen OCH  kan då ombokas inom giltighetstiden (4-5 veckor från träff ett) 
Vid senare avbokning än 24 tim innan den bokade uppföljningstiden"brinner" tiden innen)
  

50521817_2621418591206557_8106432389569314816_n