Team Detection Dog Östergötland - För en miljö fri från narkotika

Eros är utbildad specialsökhund med inriktning narkotikasök.
Tillsammans med Susanne tränas & 
arbetar Eros i företaget på konsultbasis med operativa sök i förebyggande syfte under namnet:

Detection Dog Östergötland.
(Vi arbetar under total sekretess och allt arbete dokumenteras)
 

 170535394_4615132265168503_4981023996909121384_n     

    

Våra tjänster

Vårt mål är en miljö fri från narkotika!
 
Vi erbjuder förebyggande narkotikasök med hund och riktar oss till skolor, arbetsplatser, behandlingshem, bostadsområden & ungdomsmiljöer.

Vår arbetspolicy

Vi arbetar på konsultbasis enbart i förebyggande syfte.

Ni som uppdragsgivare ska ha en policy, att sök efter narkotika med hund förekommer.
V
i har ingen befogenhet att visitera person eller gå in i privata utrymmen eller öppna väskor etc, det kan ni ha, beroende på situation och lagrum (LRV, LPT, LVM, LVU etc), i övrigt är det en uppgift för myndigheterna.

Vi skriver under uppdragsavtal och sekretesshandlingar hos varje uppdragsgivare samt lämnar utdrag från belastningsregistret .

Hunden ses som ett verktyg och om hunden gör en markering vid ett sök, rekommenderar vi att uppdragsgivaren kontaktar Polisen.  Vi har alltså ingen rapporteringsskyldighet till Polisen utan lämnar det till uppdragsgivaren. Vi rekommenderar dock att alla spår av narkotika omedelbart rapporteras till Polisen. 

Vi gör inga sök riktade på person. Däremot kan vi som privat aktör filtrera personer vilket betyder att man kan stå med en hund vid en folkmassa eller låter människor passera in/utgång där man står.

Vi hanterar inte hittade gömmor, det är Polisens uppgift.
(Vid brottsmisstanke hänvisar vi till Polisen)

Om ni har frågor, är intresse av samarbete - enstaka söktillfällen eller för regelbundet återkommande söktillfällen - kontakta oss för mer info samt offert via mejl: info.narkotikasok@gmail.com

Vi innehar F-skatt samt ansvarsförsäkring, arbetar under total sekretess och allt arbete dokumenteras.

Välkomna!

 Mycket arbete krävs för att "hålla igång" en specialsökhund & vi letar därför ständigt efter nya platser att kunna träna på.
Har Du lagerlokaler, verkstäder, industrier, samlingslokaler m.m - kontakta oss så kommer vi gärna och tränar!
info.narkotikasok@gmail.com