YOGA/DOGA/MEDITATION/MINDFULNESS

* Doga - Vill Du hjälpa Din hund till positiva beteendeförändringar, ge den kapaciteten att hantera förändringarna, växa och skapa en inre balans & samtidigt sänka dina egna prestationskrav som bygger upp en skadlig stess i kroppen? 
Att Doga tillsammans med sin hund har många fördelar; det skapar kroppskontroll och styrka, förbättrar matsmältningen, bättre andning och det hjälper hunden att läka och möta sig själv bl.a.

När vi gör Doga lämnar vi hundägarskapet vid tröskeln, vi går in i en bubbla av fullkomlig jämlikhet med vår hund. Med tiden kommer den här bubblan växa och ta mer plats i er vardag, forma er relation till något nytt och djupare.
Dogan vilar på de fyra elementen:
Sova - Här fokuserar vi på att lugna vårt inre, att slappna av, samla ihop oss och släppa stressen.
Läka - Här fokuserar vi på att på djupet möta våra känslor och erfarenheter, bearbeta dessa och sedan släppa taget.
Vakna - Här fokuserar vi att öppna upp för att möta verkligheten, bli mer närvarande, skapa styrka och energi och att växa.
Fokus - Här fokuserar vi på aktivitet och rörelse för att skapa både mentalt och själsligt fokus.

I Dogan finns inget prestationstänk, allt sker under fullständig frivillighet hos hunden och vi jobbar helt bortom alla belöningar. Att vara närvarande i tanken och känslan tillsammans på mattan, i naturen eller andra platser och utföra rörelserna, är det enda som räknas.

* Yoga/Meditation/Medveten andning skapar balans mellan kropp och själ genom fysiska ställningar, andningsövningar & avslappning.
De fysiska ställningarna vitaliserar och balanserar kroppen och dess funktioner. 
Genom den yogiska andningen, ujjayi och meditation balanseras hela cirkulationssystemet i kroppen, vi släpper på spänningar och stress, känslor av irritation och frustration och vi lugnar hela vår kropp och vårt sinne.
Det inte om hur du gör eller klarar av att göra olika yogapositioner utan här fokuserar vi på att öka förmågan att lyssna inåt och öka medvetenheten om vad som händer i kroppen och sinnet.
 

* Mindfulness (medveten närvaro) Är ett förhållningssätt till livet, att vara närvarande och medveten i det som sker här och nu.
I mindfulnessträning övar vi på att rikta vår uppmärksamheten inåt och vi lär oss att bli medvetna om våra tankar när vi tänker.
Vi lär oss att vara uppmärksamma på våra känslor - vad vi känner, och att hantera dem i olika situationer samt att lyssna på kroppens signaler. Vi tränar även på medkänsla, både med oss själva och andra.
Mindfulness är ett icke dömande, vänligt och öppet förhållningssätt och när vi tränar mindfulness medför det att vi blir mer närvarande, flexibla, kreativa, balanserade och fattar fler och bättre medvetna val i våra liv.


Vi erbjuder bl.a
*Olika Yoga/Doga-pass
*Mindfulness med hund
*Doga/Mindfulnesspromenader
*Beröringsterapi
*Meditation/Medveten andning